Topbanner

Domstole og inddrivelse

Hvis du som klager har fået medhold, men oplever, at den virksomhed, som du har indklaget, nægter at anerkende nævnets afgørelse, er du nødt til at indbringe ankenævnets afgørelse for en domstol (by-retten), hvis du skal gøre dig håb om at få de penge, som ankenævnet er nået frem til, at du har krav på.

Hvis kravet mod virksomheden er på under kr. 50.000,-, kan sagen køres som en ”småsag”, som følger et mere forenklet forløb end retssager normalt gør. Vedrører kravet mere end kr. 50.000,- er du nødt til at følge de almindelige sager for retssagsbehandling. Hvis virksomheden har vedkendt sig kendelsen fra ankenævnet, men ikke betaler det beløb, du har er blevet tilkendt af ankenævnet, så kan du få Fogedretten til at hjælpe dig med at inddrive beløbet .

Herunder kan du hente vejledninger til, hvordan du kan indbringe både småsager (under kr. 50.000,-) og almindelige sager (over kr. 50.000,-) for domstolene, samt en vejledning til, hvordan du får Fogedrettens bistand til inddrivelse. 

Sådan går du til domstolene - Krav på under 50.000 kr. (pdf)

Sådan går du til domstolene - Krav på over 50.000 kr. (pdf)

Sådan går du til fogedretten (pdf)

Læs evt. mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.