Topbanner

HORESTA Garanti

Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til at opfylde Ankenævnets afgørelse.

Såfremt afgørelsen undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil du som klager få dit krav dækket af HORESTAs garantifond.

Såfremt den indklagede virksomhed ikke efterlever afgørelsen og indklagede ikke er medlem af HORESTA, kan du som klager anlægge en retssag mod virksomheden for at få dit krav dækket.
Du skal selv betale udgifterne til retssagen, men du vil under visse betingelser have mulighed for fri proces eller udgiftsdækning over en retshjælpsforsikring.