Topbanner

Klagegebyr

Klagegebyr

For at få en sag behandlet i Ankenævnet, skal du indbetale et klagegebyr.

Gebyret udgør 170,- kr.

Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed.

Gebyret kan indbetales til kontonr. 4366 3362 218 748.


Omkostninger erhvervsdrivende

I henhold til bekendtgørelse nr. 637 af 24. juni 2008 om omkostninger ved godkendte, private klager- eller ankenævn udstedt af Økonomi- og Erhvervsministeriet, samt Ankenævnets vedtægter, pålægges erhvervsdrivende i klagesager, hvor klager får helt eller delvist medhold i den fremsatte klage, at betale omkostninger for sagens behandling ved Ankenævnet.

Beløbet udgør kr. 3.000,-, såfremt klager får helt eller delvist medhold i sin klagesag.

Forliges sagen, udgør omkostningerne kr. 1.000,-

Såfremt den indklagede virksomhed løbende bidrager til Ankenævnets drift via medlemskab af brancheorganisationen HORESTA, skal der dog ikke betales yderligere for sagsbehandlingen.