Topbanner

Offentliggørelse

Manglende efterlevelse af afgørelse Nedenfor er en oversigt over de virksomheder, som ikke har efterlevet Ankenævnets afgørelser. Afgørelserne er truffet efter 1. januar 2005. 

De firmaer, der er markeret med kursiv, har mere end en afgørelse på hjemmesiden.

Listen bliver jævnligt opdateret og oplysninger må ikke ligge længere end et år.

  • Copenhagen Cable Park juni 2017
  • Palæcafeen, Rønne august 2017

Hvorfor kommer man på listen?De, der bliver offentliggjort på listen, er virksomheder der ikke har efterlevet afgørelsen efter en frist på 30 dage. Virksomhederne er efter udløbet af fristen blevet skriftligt oplyst om, at såfremt afgørelsen ikke efterleves inden for en frist på 14 dage, vil virksomhedens navn blive offentliggjort på listen.Hvis virksomheden eller forbrugeren vælger at indbringe afgørelsen for domstolene, må oplysningerne om den manglende efterlevelse ikke offentliggøres.Hvis virksomheden, efter at navnet er offentliggjort på listen, efterfølgende vælger at efterleve afgørelsen, bliver oplysningerne på listen slettet.