Topbanner

Pressemeddelelser

Seneste pressemeddelelse fra 17. juni 2013

 

Mere end hver anden gæst får medhold af Ankenævn

Gæsterne får medhold i over halvdelen af alle klager til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme i 2012. Det viser nævnets årsberetning 2011/2012, der netop er offentliggjort.

Ankenævnet behandler årligt ca. 60-70 klager over alt fra glemte jakker til klager over afbestillingsregler til klager, der handler om mangler ved maden til en konfirmation. I mere end halvdelen af de i alt 51 afgjorte klager i 2012 fik klageren helt eller delvis medhold i sin klage.

De såkaldte ”garderobesager” – sager om forsvundne jakker og tasker i bemandede garderober – hører til blandt de problemstillinger, som ankenævnet oftest behandler.

- I disse sager er det ret sandsynligt, at gæsterne får medhold i, at de har krav på fuld erstatning for deres overtøj. Men man skal passe godt på sit garderobenummer som dokumentation for, at man har indleveret sit overtøj. Ellers kan man ikke få erstatning, fortæller Kaare Friis Petersen, sekretariatsleder i Ankenævnet.
Ved bemandede garderober gælder det i øvrigt, at et diskotek eller en bar ikke kan fraskrive sig eller begrænse ansvaret for bortkomne jakker og tasker mv. Det er indkøbsprisen for det bortkomne, som er udgangspunktet for erstatning.

Ankenævnet behandler også mange sager om aflysninger af et selskab på hoteller og restaurationer. F.eks. friholder dødsfald eller sygdom i den nærmeste familie ikke gæsterne fra at overholde de afbestillingsregler, som et hotel eller en restaurant har. På den anden side kan et hotel eller en restaurant heller ikke påberåbe sig erstatning for sen afbestilling under henvisning til afbestillingsregler, som gæsten ikke var gjort bekendt med forud for bestillingen.

- Det er derfor væsentligt for begge parter, at aftaler altid laves skriftligt, så der ikke efterfølgende er tvivl om, hvad der er aftalt, og det er påstand mod påstand. I sådanne sager vil Ankenævnet nemlig ofte afvise sagen og henvise den til behandling ved domstolene, hvor det er muligt at føre vidner, siger Kaare Friis Petersen.

Garantiordning sikrer gæsterne
Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme er et privat ankenævn, der er etableret af HORESTA og forbrugerrådet. Ankenævnet er godkendt af Forbrugerklagenævnet. Gæster i en HORESTA-virksomhed er sikret via en særlig garantiordning. Det betyder, at gæsten får dækket sit krav af HORESTA, hvis virksomheden mod forventning ikke betaler.

 


For yderligere spørgsmål til årsberetningen:

• Sekretariatsleder Kaare Friis Petersen på 2211 8847 eller k.petersen@horesta.dk.
• Formand for Ankenævnet Gitte Cordes på 3158 8808 eller gco@post.tele.dk.