Topbanner

Nævnets sammensætning

Ankenævnet består af 5 medlemmer.

Forbrugerrådet, HORESTA og Danmarks Turistråd udpeger hver et medlem. 

Desuden udpeges et medlem på skift mellem HORESTA, Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, afhængig af, hvilken virksomhedstype, der indklages.

Forbrugerrådet og HORESTA udpeger endvidere i fællesskab en uvildig formand for Ankenævnet. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer.