Topbanner

Årsrapport og oplysningskrav m.v.

Tilbage til oversigten

§ 28. Ankenævnet udarbejder hvert år en årsrapport om aktiviteterne og administrationen i øvrigt.

Årsrapporten skal indeholde oplysninger om:

  1. antallet af modtagne klager og typen af tvister klagerne har vedrørt
  2. den procentvise andel af sager, der er indstillet, inden der er nået et resultat
  3. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
  4. systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Sådanne oplysninger kan være ledsaget af anbefalinger til, hvordan sådanne problemer kan undgås eller løses
  5. antal afviste klager, herunder den procentvise andel af afviste klager i forhold til hver af de afvisningsmuligheder, som tvistløsningsorganet har fået godkendt
  6. andelen af sager, hvor forbrugeren har fået medhold
  7. i hvilket omfang afgørelser efterleves, hvis dette vides
  8. oplysning om eventuel deltagelse i netværk, som samarbejder om grænseoverskridende tvister, og en vurdering af effektiviteten af dette

Stk. 2. Ankenævnet afrapporterer i ulige år til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. stk. 1.