Topbanner

Omkostninger

Tilbage til oversigten

§ 32. Omkostninger ved Ankenævnets virke dækkes af de af klagerne indbetalte gebyrer, omkostninger indbetalt af den erhvervsdrivende, jf. § 6, stk. 3 samt det årlige bidrag fra de deltagende organisationer indenfor turisterhvervet, jfr. § 3, stk. 1. Eventuelt underskud dækkes af HORESTA.