Topbanner

Opløsning af Ankenævnet

Tilbage til oversigten

§ 35. Ankenævnet er stiftet af HORESTA og Forbrugerrådet og kan opløses, såfremt Forbrugerrådet eller HORESTA med et års varsel til en 1. januar meddeler dette til den anden part. Der skal fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager.

Stk. 2 De i § 7 omtalte organisationer indenfor turisterhvervet kan ved skriftlig erklæring tilslutte sig ankenævnet. Udmeldelse af ankenævnet kan ske med 3 måneders varsel til en 1. juli.