Topbanner

Overgangsbestemmelse

Tilbage til oversigten

§ 36. Vedtægterne træder i kraft den 1. februar 2016.

Stk. 2. For sager, der er indbragt inden 1. februar 2016, finder de tidligere regler anvendelse.”
København den 2016 København den 2016

Forbrugerrådet TÆNK: HORESTA:

______________________________ ______________________________


Ovennævnte vedtægter er godkendt i medfør af § 6 i lov om forbrugerklager
Tiltrådt af Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem:

_________________den 2016

______________________________

Tiltrådt af Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark:

_________________den 2016

______________________________