Topbanner

Ankenævnets sammensætning

Tilbage til oversigten 

§ 7. Ankenævnet består af en formand, som er dommer samt eventuelt en eller flere næstformænd, som er dommere, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. En næstformand har samme beføjelser, som efter bekendtgørelsen er tillagt for-manden. Formand og repræsentanter udnævnes af de stiftende organisationer for en 3-årig periode med mulighed for genudnævnelse.

Forbrugerrådet udpeger et medlem og Visit Denmark et medlem. Hotel, Restaurant og Turisterhvervet HORESTA udpeger et medlem, og et medlem udpeges på skift mellem HORESTA, Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, afhængig af, hvilken virksomhedstype, der indklages. For hvert medlem kan der tillige udpeges en suppleant. Forbrugerrådet og HORESTA udpeger endvidere i fællesskab en uvildig formand for Ankenævnet. Formanden skal være dommer.

Stk. 2. Såfremt en brancherepræsentant fratræder den stilling, der har kvalificeret den på-gældende til hvervet som repræsentant i Ankenævnet, fratræder medlemmet tillige sit hverv som repræsentant i Ankenævnet.

Stk. 3. Til ankenævnet knyttes et sekretariat.