Udenlandske virksomheder


Ankenævnet behandler alene klager over virksomheder, der er etablerede i Danmark, dette følger af Forbrugerklagelovens § 14, stk. 1. Konkret betyder det, at Ankenævnet f.eks. ikke behandler klager over onlinebooking-portaler som Booking.com og Hotels.com, som er etablerede i hhv. Holland og USA.

Undtagelsesvist kan nævnet behandle klager, hvis det vurderes, at sagen har større til-knytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom. At sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet kan f.eks. være tilfældet, hvis der er booket et hotelværelse i Danmark via en dansksproget udenlandsk etableret onlinebooking-portal.

Hvis du ønsker at klage over en virksomhed, som er etableret i et EU-land, f.eks. Booking.com, så har du som forbruger mulighed for at indgive en klage via den såkaldte ODR-portal (Online Dispute Resolution). ODR er en fælles EU-klageportal, hvor du som forbruger elektronisk kan indgive klage over en erhvervsdrivende, som er etableret i et EU-land. Klagen indgives på dansk, og videresendes herefter i (maskinelt) oversat form til det relevante klagenævn i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret. Dette forudsætter dog at parterne kan blive enige om, hvilket nævn, der vil være kompetent til at behandle klagen.

Hvis du har brug for hjælp eller vejledning i forbindelse med en klage over en erhvervsdrivende i et andet EU-land kan du også kontakte Forbrugereuropa på følgende link: https://www.forbrugereuropa.dk/klag/

Vil du klage over en udenlandsk erhvervsdrivende, som er etableret udenfor EU er du henvist til selv at finde ud af, hvordan klager behandles i det pågældende land, herunder om der eksisterer et klagenævn, som kan behandle sagen, eller om der skal anlægges en sag ved det pågældende lands civile domstole.