Topbanner

Klagebehandling

Betingelser for at klage
Inden du klager til Ankenævnet, skal du først henvende dig til den virksomhed, som klagen vedrører. Resulterer denne henvendelse ikke i et tilfredsstillende resultat for dig, kan du indbringe sagen for Ankenævnet.

For god ordens skyld skal det præciseres, at Nævnet alene behandler sager, der vedrører forbrugerforhold.

Hvordan klager du?
Klagen skal indbringes for Ankenævnet på en særlig klageformular.

Du kan vælge enten at: