Topbanner

Hvorledes forløber klagebehandlingen?

Når Ankenævnets sekretariat har modtaget udfyldt klageformular og klagegebyret, vil sagens behandling begynde.

Klagen sendes til udtalelse hos den indklagede virksomhed. Du får herefter lejlighed til at kommentere den indklagede virksomheds svar på klagen.

Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for svar og gensvar.

Hvis svar eller gensvar udebliver, kan sekretariatet træffe afgørelse om, at sagen skal afgøres på det foreliggende grundlag.

Når alle oplysninger om sagen foreligger, bliver klagen behandlet på et møde i Ankenævnet. Ankenævnet afholder som regel møde hver anden måned. Ankenævnets afgørelser er skriftlige og sendes til såvel dig som klager som den indklagede virksomhed.

Afgørelserne er offentlige, dog med undtagelse af din identitet som klager.