Hvorfor Ankenævnet?

Har du modtaget en tjenesteydelse, der ikke levede op til dine forventninger og til det du har betalt, har du mulighed for at klage til Ankenævnet.

Tjenesteydelsen skal være udbudt af danske hoteller, restauranter, vandrerhjem eller forlystelsesparker.

Ankenævnet er et forbrugerklagenævn og må alene behandle klager fra Forbrugere.

Læs mere her!

Før du klager!

For at få en sag behandlet i Ankenævnet, skal du indbetale et klagegebyr.
Gebyret udgør 170,- kr.

Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed.

Læs mere her!

 

Forløbet af en klagebehandling

Læs mere om forløbet her!

HORESTA Garanti

Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til at opfylde Ankenævnets afgørelse.

Som gæst i en HORESTA-virksomhed er du sikret via en særlig garantiordning. Det betyder, at du er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet dig medhold i en klage. 

Såfremt afgørelsen i Ankenævnet undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil du kunne få dit krav dækket af HORESTAs garantifond.