Relevante links


Forbrugerklagernævnet 
Forbrugernes Hus
Amagerfælledvej 56
2300 København S
Tlf. 7013 1330

Læs mere på forbrugerklagenævnets hjemmeside her.

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11, 3. sal
2840 Holte
Telefonekspedition hverdage 9-12
Telefon: 4546 1100

Læs mere på Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside her.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hjemmeside her.

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Tlf: +32 2 299 11 11

 

Læs mere på Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside her.