Nævnets sammensætning


Ankenævnet består af 5 medlemmer.

Forbrugerrådet, HORESTA og Visit Denmark udpeger hver et medlem.

Desuden udpeges et medlem på skift mellem HORESTA, Danhostel Danmarks Vandrerhjem Landsforening og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, afhængig af, hvilken virksomhedstype, der indklages.

Forbrugerrådet og HORESTA udpeger endvidere i fællesskab en uvildig formand for Ankenævnet. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer.