Udfyld klageformularen Trin for Trin!

Inden du klager til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, skal du have klaget til virksomheden. Efter at du har indsendt klageformularen til Ankenævnet, bedes du indbetale klagegebyr, som udgør 170,- kr. Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed. Gebyret kan indbetales til kontonummer: 4366 3362 218 748 efter du har udfyldt nedenstående formular.

Virksomheds information

Alle relevante informationer om virksomheden klagen drejer sig om!

Oplysninger om bestilling af ydelsen

Udfyld alle rubrikker i formularen, hvis muligt

Yderligere info

  • Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Slut

Personlige Oplysninger

Fulde navn

Telefon privat

Telefon arbejde

Adresse

Postnummer

By

Email

Klagen vedrører følgende type virksomhed:

Hvis andet, skriv da her!

Indklagede virksomheds informationer

Navn

Telefon nr.

CVR-nummer

Adresse

Postnummer

By

Hvilken ydelse har du bestilt (f.eks. selskabsarrangement, overnatning, ophold i forlystelsespark), og hvad aftalte du med indklagede om ydelsens udførelse?

Skriv her

Vedlæg ordrebekræftelser

Hvilke oplysninger fik du, da du bestilte ydelsen?

Skriv her

Vedlæg brochure, tilbud eller lignende

Hvilken dato blev ydelsen bestilt?

Datoen for bestillingen

Arrangementdato

Start på ydelsen

Slut på ydelsen

Hvilken pris blev aftalt?

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Vedlæg ordrebekræftelse/tilbud

Hvor meget har du betalt?

kr. inkl. moms

Har du stadig kvittering, regning eller lignende?

Hvis ja, bedes du da vedlægge en kopi

Hvad er du utilfreds med?

Skriv her

Hvornår har du klaget til virksomheden?

Hvordan?

hvis du har kopi af klagen/klagerne, bedes kopien/kopierne vedlægges

Hvilket svar fik du?

Kopi af brev/breve bedes vedlægges

Hvilken dato fik du svar?

Hvilke krav vil du fremsætte?

Hvis andet, skriv her

Er kravet blevet delvist opfyldt? (Hvordan)

Har firmaet overgivet sagen til inkasso?

Hvis ja bedes du vedlægge kopi af inkassobrevet

Eventuelle yderligere oplysninger af betydning for sagens behandling.

Skriv her

Alt materiale der har betydning for klagens afgørelse bedes vedlægges

Hvis du oplever problemer ved at indsende, bedes du udfylde og sende klageformularen via e-mail til følgende: lmo@horesta.dk