Domstolsvejledninger


Herunder kan du hente vejledninger til, hvordan du kan indbringe både småsager (under kr. 50.000,-) og almindelige sager (over kr. 50.000,-) for domstolene, samt en vejledning til, hvordan du får Fogedrettens bistand til inddrivelse.

Download alle vejledninger her i PDF

Sådan går du til domstolene – Krav på under 50.000 kr.

Sådan går du til domstolene – Krav på over 50.000 kr.

Sådan går du til fogedretten.

Læs om klagegebyr

For at få en sag behandlet i Ankenævnet, skal du indbetale et klagegebyr på 170 kr.
Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed.

Gebyret kan indbetales til kontonr. 4366 3362 218 748.

Omkostninger erhvervsdrivende
I klagesager, hvor klager får helt eller delvist medhold i den fremsatte klage, pålægges erhvervsdrivende at betale omkostninger for sagens behandling ved Ankenævnet.

Beløbet udgør kr. 3.000,-, såfremt klager får helt eller delvist medhold i sin klagesag.
Forliges sagen, udgør omkostningerne kr. 1.000,-

Såfremt den indklagede virksomhed løbende bidrager til Ankenævnets drift via medlemskab af HORESTA, skal der dog ikke betales yderligere for sagsbehandlingen.

Hvordan forløber en klagebehandling?
læs mere her

Hvad kan man gøre hvis virksomheden er udenlandsk?
læs mere her